חביות עץ אלון צרפתי

נציג בלעדי של חברות

חביות עץ אלון צרפתי בגדלים וסוגים שונים, כל סוג והארומה שלו:

TRADITION למיפרט החבית לחץ כאן

SELECTION למיפרט החבית לחץ כאן

GRAND RESERVE למיפרט החבית לחץ כאן

COEUR למיפרט החבית לחץ כאן

SOLEIL למיפרט החבית לחץ כאן

חביות עץ אלון צרפתי מסוג TRUEIL בנפחים שונים 

 

חביות עץ אלון צרפתי של TB בגדלים וסוגים שונים וביניהם חביות AMELIN

 

 

חביות עץ אלון צרפתי קטנות