מיכל סגור 1000 ל' של אלבר'יג'י

מיכל נירוסטה חדש, 1000 ל', פתח עליון, חגורת קירור, פתח תחתון לריקון מוצקים, ברז דגימה, סרגל גובה, ברז לריקון טוטלי, ברז לריקון חלקי, טרמומטר אנלוגי, תעלה למדידת טמפרטורה באמצע המיכל, נשם