מכונת תוויות Ninette 1 CDA

מכונת תוויות משומשת, סמי אוטומטית, CDA Ninette 1 במצב מצוין. תווית קדמית ואחורית על גליל אחד. Second hand labaling machine CDA Ninette 1, semi automatic, one roll for front and back labels

מכונת תוויות משומשת, סמי אוטומטית, CDA Ninette 1 במצב טוב. תווית קדמית ואחורית על גליל אחד. Second hand labaling machine CDA Ninette 1, semi automatic, one roll for front and back labels