קבלה ועיבוד פרי

נציגות בלעדית של החברות המובילות בעולם לקבלת ועיבוד פרי

       מכונות חדשות ומשומשות, בהתאמה מלאה לצרכים של היקב.