שולחן הרעדה קצר

שולחנות הרעדה של חב' AMOS. שנת 1995, היו בשימוש פעם אחת בלבד.